23 July 2009

Stastistik Dadah di Malaysia

BIL NEGERI JANUARI
2009 PERATUS JANUARI
2008 PERBEZAAN 2009/2008
1. WP Kuala Lumpur 130 15.40% 217 -40.09%
2. P.Pinang 101 11.97% 350 -71.14%
3. Kedah 100 11.85% 150 -33.33%
4. Perak 97 11.49% 115 -15.65%
5. Kelantan 96 11.37% 115 -16.52%
6. Johor 87 10.31% 203 -57.14%
7. Selangor 57 6.75% 221 -74.21%
8. N.Sembilan 57 6.75% 84 -32.14%
9. Pahang 39 4.62% 110 -64.55%
10. Melaka 26 3.08% 54 -51.85%
11. Sarawak 17 2.01% 10 70.00%
12. Sabah 16 1.90% 45 -64.44%
13. Terengganu 13 1.54% 30 -56.67%
14. Perlis 5 0.59% 8 -37.50%
15. WP Labuan 2 0.24% 5 -60.00%
16. WP Putrajaya 1 0.12% 0 0.00
Jumlah 844 100.00% 1,717 -50.84%
Perbandingan Penagih Yang Dikesan Mengikut Negeri Bagi Januari 2009 Dan 2008
Perbandingan Penagih Yang Dikesan Bagi Januari 2009 Dan 2008

STATUS KES JANUARI 2009 PERATUS JANUARI
2008 PERBEZAAN 2009/2008
Penagih Baru * 409 48.46% 789 -48.16%
Penagih Berulang 435 51.54% 928 -53.13%
Jumlah Penagih 844 100.00% 1,717 -50.84


Perbandingan Penagih Yang Dikesan Bagi Januari 2009 Dan 2008

STATUS KES Purata
sehari
Penagih Baru 14
Penagih Berulang 15
Jumlah Penagih 28


Pengesanan Kes Baru Tertinggi Dan Kes Berulang Tertinggi
Mengikut Negeri Bagi Bulan Januari 2009

Bil Negeri Jumlah kes baru
Januari 2009 Peratus Jumlah kes berulang
Januari 2009 Peratus Jumlah
1. WP Kuala Lumpur 44 10.76% 86 19.77% 130
2. P.Pinang 23 5.62% 78 17.93% 101
3. Kedah 51 12.47% 49 11.26% 100
4. Perak 41 10.02% 56 12.87% 97
5. Kelantan 61 14.91% 35 8.05% 96
6. Johor 57 13.94% 30 6.90% 87
7. Selangor 25 6.11% 32 7.36% 57
8. N.Sembilan 20 4.89% 37 8.51% 57
9. Pahang 26 6.36% 13 2.99% 39
10. Melaka 19 4.65% 7 1.61% 26
11. Sarawak 10 2.44% 7 1.61% 17
12. Sabah 14 3.42% 2 0.46% 16
13. Terenggau 10 2.44% 3 0.69% 13
14. Sarawak 5 1.22% 0 - 5
15. WP Labuan 2 0.49% 0 - 2
16. WP Putrajaya 1 0.24% 0 - 1
Jumlah 409 100% 435 100% 844
Perbandingan Penagih Yang Dikesan Mengikut Etnik Bagi Januari 2009 Dan 2008

ETNIK JANUARI
2009 PERATUS JANUARI
2008 PERBEZAAN 2009/2008
Melayu 658 77.96% 1198 -45.08%
Cina 92 10.90% 255 -63.92%
India 73 8.66% 187 -60.96%
Pribumi Sabah 15 1.78% 57 -73.68%
Pribumi Sarawak 2 0.24% 4 -50.00%
Lain –lain 4 0.47% 14 -71.43%
Warga Asing 0 - 2 -100%
Jumlah 844 100.00% 1,717 -50.84%
Perbandingan Penagih Yang Dikesan Mengikut Jantina

JANTINA JANUARI
2009 PERATUS JANUARI
2008 PERBEZAAN 2009/2008
Lelaki 809 95.85% 1,675 -51.70%
Wanita 35 4.15% 42 -16.67%


JUMLAH 844 100.00% 1,717 -50.84%
Perbandingan Penagih Yang Dikesan Mengikut Umur
Bagi Januari 2009 Dan 2008
UMUR KETIKA DIKESAN JANUARI 2009 PERATUS JANUARI
2008 PERBEZAAN 2009/2008
< 13 tahun 0 0.00% 0 0.00%
13-15 tahun 13 13 – 15 tahun 1 0.12% 1 0.00%
16-18 tahun Remaja (2.39%) 19 2.27% 40 -52.50%
19-24 tahun 151 18.06% 237 -36.29%
25-29 tahun Belia (71.06%) 163 19.50% 336 -51.49%
30-34 tahun 165 19.74% 321 -48.60%
35-39 tahun 115 13.76% 237 -51.48%
40-44 tahun 101 12.08% 235 -57.02%
45-49 tahun Dewasa(26.56%) 62 7.42% 149 -58.39%
> 50 tahun 59 7.06% 148 -60.14%
Tiada maklumat umur 8 - 13 -38.46%
Jumlah 844 100.00% 1,717 -50.84%
Perbandingan Penagih Yang Dikesan
Mengikut Pekerjaan Bagi Januari 2009 Dan 2008

JENIS PEKERJAAN JANUARI
2009 PERATUS JANUARI
2008 PERBEZAAN 2009/2008
Buroh am 148 11.03% 317 -53.31%
Perkhidmatan 104 7.75% 160 -35.00%
Binaan 100 7.45% 178 -43.82%
Jualan 91 6.78% 155 -41.29%
Pertanian/ Perikanan 65 4.84% 126 -48.41%
Pengangkutan 51 3.80% 103 -50.49%
Teknikal 48 3.58% 99 -51.52%
Pengeluaran/Kilang 31 2.31% 48 -35.42%
Pengurusan 19 1.42% 8 137.50%
Hiburan 2 0.15% 2 0.00%
Penganggur 73 5.44% 122 -40.16%
Penuntut 4 0.30% 19 -78.95%
Perkeranian 0 0.00% 5 -100.00%
Tiada maklumat 108 - 375 -71.20%
Jumlah 844 100.00% 1,717 -50.84%


Perbandingan Penagih Yang Dikesan
Mengikut Pendidikan Bagi Januari 2009 Dan 2008

KELULUSAN
TERTINGGI JANUARI
2009 PERATUS JANUARI
2008 PERBEZAAN 2009/2008
Tidak Bersekolah 19 2.30% 42 -54.76%
Sekolah Rendah 158 19.11% 339 -53.59%
SRP/LCE/PMR 346 41.84% 637 -45.68%
SPM/MCE/SPMV 272 32.89% 569 -52.20%
STP/HSC/STPM 12 1.45% 15 -20.00%
Diploma 11 1.33% 22 -50.00%
Ijazah 0 - 4 -100.00%
Lain-lain (spt sijil kemahiran) 9 1.09% 17 -47.06%
Tiada maklumat persekolahan 17 - 72 -76.39%
Jumlah 844 100.00% 1,717 -50.84%
Perbandingan Penagih Perbandingan Penagih Yang Dikesan
Mengikut Sebab Mula Mengguna Dadah Bagi Januari 2009 Dan 2008
Sebab Mula
Mengguna Dadah JANUARI
2009 PERATUSAN JANUARI
2008 PERBEZAAN 2009/2008
Pengaruh Kawan 401 51.28% 855 -53.10%
Untuk Keseronokan 147 18.80% 347 -57.64%
Perasaan Ingin Tahu 144 18.41% 225 -36.%
Tekanan Jiwa 62 7.93% 78 -20.51%
Rangsangan 11 1.41% 20 -45%
Menahan Sakit 8 1.02% 8 0.00%
Secara tidak sengaja 1 0.13% 5 -80.00%
Lain-lain 8 1.02% 13 -38.46%
Tiada maklumat 62 - 166 -62.65%
Jumlah 844 100.00% 1,717 -50.84%

No comments:

Post a Comment